Kontak dan Tim Kami

Penanggung Jawab : Hendry Sihaloho

Redaktur Pelaksana : Dian Wahyu Kusuma

Staf Redaksi : Derri Nugraha

Hendry Sihaloho

PT Konsentris Suara Kebenaran

Nomor: AHU-038511.AH.01.30.Tahun 2023

Email : konsentrisid@gmail.com